Tinggalkan komentar

Sungguh, aku dudu Captain America

captain america

Captain America : Civil War 2016

Neng XXI maneh. Kali ini, Captain America : Civil War. Arepo judule Captain America, nanging nyatane sing pentas ora mung Captain America nanging uga rombongan superhero liyane sing awake dhewe yo wis kenal : Iron Man, Falcon, Hawkeye, Black Widow, (sing iki aku ra ngerti kok julukane Randha Ireng. Menurut aku sih kategorine nyonyah Romanoff iki dudu Black nanging Red Head) lan isih ketambahan Spiderman, Ant-man lan embuh sapa maneh. Daftar superhero iki ketoke soyo suwe soyo tambah dawa wae. Marai aku bingung. Lho lha wong sing maen kono kok aku sing bingung? Mesti wae aku bingung. Soale saben nonton film superhero, aku mesti mbayangke dadi superherone. Kuwi mesti. Lan kudu. Nyaris keniscayaan. Lha piye, mosok wis berhasil tuku tiket sawise antri dawa banget—koyo dawane sing ngenteni randhane Natasha Romanoff–, wis iso ngomong popcorn lan hot chocolate kanthi bener, wis ngadhep layar 14 x 24 meter, aku isih mung kudu dadi penonton? Yo jelas ra ikhlas. Turpula, aku percoyo omongane Slavoj Zizek iki : cinema is the ultimate pervert’s art. It doesn’t give you what you desire. It tells you how to desire. Mulo, luwih tinimbang sedermo penonton, aku mesti mbayangke dadi superherone.
Lha tapi iki nonton film siji wae, superhero ana pirang-pirang. Tur kabeh apik. Mulane wiwit Scarlet Witch sing kinyis lan gothis kae mlintir bom bunuh dirine Brock Rumlow nganti Captain America resign saka Avenger (artinya : sepanjang film) aku terus menerus bingung arep mbayangke dadi superhero sing endi. Nganti tekan kost, aku isih gelisah. Aku iki asline Captain America utawa Ant-Man utawa Hawkeye utawa sapa?
Nglangut nganti jam 2 esuk, aku akhire nyerah. Wis ben lah yen akhire aku dudu sapa-sapa.
Sadurunge turu, mungkasi rasa penasaranku, aku mikir apa janjane sing gawe superhero kuwi istimewa? Dakpikir jawabane mung ana loro. Siji, Jago kerengan. Loro, kostum aneh. Lan aku banjur ngerti kenapa aku akhire dudu superhero.

meeting superheroes 1

nalika nyandhang lumrah, cah-cah iki yo ketok koyo wong lumrah. koyo rombongan Karang Taruna sing arep gawe kegiatan pitulasan

meeting superheroes 2

bareng nyambut gawe, nganggone kostum aneh. coba yen sampeyan duwe kostum ngene iki? gek kapan sing arep nganggo. nggo njagong yo ra patut. nggo dolan, ngantor, nongkrong yo ra pantes juga. paling pol mung pantes nggo karnaval pas pitulasan. kuwi dengan catetan : ora isin, tuwo-tuwo isih melu karnaval

Iklan
Tinggalkan komentar

The Intern; Tenane Experience Kuwi Never Gets Old?

The Intern

Judul : The Intern ;Tahun : 2015 ; Direktur: Nancy Meyers;  Penulis : Nancy Meyers ; Bintang Pilem : Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo

Aku rung ngerti rasane tuwo. Rung ngerti rasane pensiun. Bayanganku yen wis umur pensiun ki ya tangi turu, maca koran, ngedhep kopi karo jadah goreng terus dolanan perkutut (angen-angen sing kuno lan ndeso—rapopo. Kuwi jenenge archaic style). Tapi bar nonton The Intern iki ketoke aku kudu mikir maneh. Mbok menawa sing diomongke Nancy Meyers lan Agus Mulyadi bener. Wong tuwo uga butuh produktivitas lan isih duwe hasrat bekerja. Ngono kuwi critane film iki.

Kacarita, Ben Whittaker (Robert De Niro) sing umure wis 70 taun nekad nglebokke lamaran neng perusahaan fashion online sing masang iklan lowongan magang kanggo wong-wong umur pensiun. Continue Reading »

1 Komentar

TRANSPORTER Refueled

transporter

TRANSPORTER refueled (2015); Pemain : Ed Skrein, Loan Chabanol, Ray Stevenson      Director : Camille Delamarre Penulis : Adam Cooper, Bill Collage

Download Subtitle (jawa)

Neng Hollywood, ana profesi sing jenenge Transporter. Tugase mung ringkes. Ngeterke uwong lan utawa ngeterke barang. Wis. Kuwi thok. Aku ra ngerti kok ndadak dijenengi Transporter. Umpama dijenengi sopir ngono opo yo ra gelem? Tapi cen iyo, Transporter ki sopir sing ora umum. Eksklusif. Nadyan jobdesc-e mung antar jemput uwong utawa barang, nanging term & condition-e rada kemaki tur nyalawadi. Continue Reading »

Tinggalkan komentar

Mission: Impossible – Rogue Nation

Judul : Mission: Impossible - Rogue Nation tahun : 2015 Direktur: Christopher McQuarrie penulis: Christopher McQuarrie (screenplay), Christopher McQuarrie (story), bintang film: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Jeremy Renner

Judul : Mission: Impossible – Rogue Nation
tahun : 2015
Direktur: Christopher McQuarrie
penulis: Christopher McQuarrie (screenplay), Christopher McQuarrie (story),
bintang film: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Jeremy Renner

Bar bayaran. Tinimbang duite ra kanggo, aku karo yangku nonton film saanane neng xxi (diwaca : eks eks wan). Ngepasi, film sing diputer yaiku hitman lan mission imposible. Kabeh Keprungu apik. Sawise bingung sedhela, aku karo yangku sepakat nonton mission imposible. Soale , ing donya sing kebak kemungkinan iki, ora ana sing luwih nyenengake tinimbang sing ora mungkin. rak yo mengkono to? Jare mono iki wis jilid v. sub judule Rogue Nation (sawise mbuka kamus neng laptop, artine kurang luwih : bangsane bangsat). Isih koyo jilid-jilid sadurunge, mission imposible sing iki isih dibintangi dening tom cruise. Penggedene agama scientology yang kebak kontroversi kuwi. Bocahe wis ketok tuwo. Nadyan mungkin isih luwih ganteng tinimbang aku. Tapi aku ra popo. Ganteng nggo apa wong aku ra dodol rupa. Film diwiwiti kanthi adegan seru lan dramatic nalika Ethan Hunt (yo Tom Cruise mau) nggandhul neng lawang montor mabur sing lagi wae take off. Dheweke kudu mlebu neng njero pesawat saperlu njupuk “paket.” Nyenengke banget saka wiwitan wis disuguhi sing ora mungkin. Mesti wae akhire Ethan Hunt berhasil. Kabeh penonton dakira yo wis mbedhek koyo ngono. Tapi tetep wae padha ketok seneng. Malah kepara melu lega nalika ethan hunt bisa mrantasi gawe. Film iki nyritaake kepriye Ethan Hunt lan rombongane neng IMF (iki dudu IMF sing ngutangi duit Negara-negara mlarat lho. Iki IMF liyane. Imposible Mission Force) kudu ngadhepi organisasi liya sing dijenengi Syndicate. Continue Reading »

Tinggalkan komentar

In Te Confido

judul : In Te Confido Produksi : KomSos KAS Sutradara : Noegroho Agoeng, Budi Purwantoro Sakanca Pemain :

judul : In Te Confido
Produksi : KomSos KAS
Sutradara : Noegroho Agoeng, Budi Purwantoro Sakanca

Rasah ngaku moviegoer yen sing kotonton mung Interstellar, Fury, John Wick lan produk-produke Marvel Studios. Apamaneh nek ngertine mung serial Mahabarata utawa Jodha Akbar. Gek nontone ora neng bioskop nanging ngopy saka downloadane kancane. (Mulane aku babar pisan yo ora bakal ngaku moviegoer). Nanging, kadang-kadang perlu uga nonton film sing diputer ing njaban XXI. Kaya ta film in te confido. Judule mono pancen koyo film saka antah barantah, nanging tenan, iki film saka anak bangsa. Malah, tokoh-tokohe mbokmenawa tangga teparo lan konco dhewe. Nonton film iki kowe bakal ngerti menawa kratoning film kuwi luwih jembar tinimbang Hollywood. Continue Reading »

Tinggalkan komentar

Pedibus Apostolorum

Judul : Pedibus Apostolorum (2013) Sutradara : P. Noegroho Agoeng Sriwidodo Pr. H. Budi Purwantoro Pr. Pengarah Gambar : Bondan Prima Kumbara Pr. Penata Musik : Bayu Edvra Pemain : Daniel P. Nugroho, Ferdinandus Margono, Ignatius Sudaryono, Krismanto Pr.

Judul : Pedibus Apostolorum (2013)
Sutradara : P. Noegroho Agoeng Sriwidodo Pr.
H. Budi Purwantoro Pr.
Pengarah Gambar : Bondan Prima Kumbara Pr.
Penata Musik : Bayu Edvra
Pemain : Daniel P. Nugroho, Ferdinandus Margono, Ignatius Sudaryono, Krismanto Pr.

Kacarito, Rm. Prennthaler—lair ing Negara modern Austria sing sentosa—diutus nggawa “kabar kabungahan” ing tanah Jawa sing kebak gunung lan wana. Persise, tlatah bagian kulon Ngayogyakarta : Kalibawang, Kulonprogo. Endha saka jireting stereotip babagan eksotika dunia ketiga sing lumrah ana ing susastra lan seni pertunjukan sing latare zaman penjajahan, film iki nyritakake kepriye Prennthaler memodifikasi falsafah Jowo bab Laku dadi metode lan cara kanggo martakake kabar kabungahan. Continue Reading »

Tinggalkan komentar

Hansel lan Gretel

judul : Hansel and Gretel tahun  : 2013 Sutradara:Tommy Wirkola Penulis Naskah:Tommy Wirkola Pemain :Jeremy Renner, Gemma Arterton, Peter Stormare sakanca

judul : Hansel and Gretel
tahun : 2013
Sutradara:Tommy Wirkola
Penulis Naskah:Tommy Wirkola
Pemain :Jeremy Renner, Gemma Arterton, Peter Stormare sakanca Sakomplite : http://www.imdb.com/title/tt1428538/?ref_=nv_sr_1

Jare mono, Hansel lan Gretel iki dongeng sing orisinil saka Jerman. Nanging bareng Hollywood sing turun tangan cawe-cawe nyritakake, dongenge dadi beda. Luwih gagah, luwih epic, luwih ngayawara lan nyenengake kanggo mripat. Utamane kanggo mripate wong-wong ing jaman lan generasi visual iki. Piye ora nyenengake? Sing meranke Gretel wae (ora liya ya Nimas Roro Gemma Arterton) ayune ora umum. Nadyan tampil tomboy, nanging tetap wae isih mencolok lambene sing sensual, dadane sing nyengkir gadhing–nadyan rada pating trutul—nalika dizoom ing adegan pas dislametke dening nom-noman aran Ben—sauwise kalah tandhing klawan penyihir jahat Muriel. Lan uga, aksene sing British medhok (sing terakhir iki jane ora pati penting, toh yo ra mudeng bedane aksen british lan liyane). Dene, Hansel yo gagah kae. Didhapuk dening Jeremy Renner sing uga main ing Avenger lan Bourne sekuel sing pungkasan. Nanging aku raiso nyandra wong lanang, tur iyo ora perlu. Mundak malah dadi pitakone para pembacaku.

Hansel lan Gretel iki pemburu penyihir sing kondang. Gamane bedil panah otomatik sing mesti wae anakronik banget, soale ora mungkin jaman kuwi ana senjata sing semutakhir kuwi. Apamaneh nalika nggepuk para penyihir sing lagi meeting neng alas, ing sangisore gerhana bulan, gaman lan senjatane luwih ngedap-edabi. Aku wae nganti pengin ngomong karo Tommy Wirkola, sutradarane : “iki Hansel lan Gretel lho, Bro. Dudu Transformer utawa Mission Imposibel. Iki settinge zaman mbahmu isih kathokan godhong.” Continue Reading »